พช.จันทบุรี แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี  ประดิษฐ์ผีเสื้อ ร่วมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา  🦋🦋

❤️❤️พช.จันทบุรี แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี  ประดิษฐ์ผีเสื้อ ร่วมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา  🦋🦋

📢📢วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี

📣📣นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางรสนา  หลีน้อย  พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ ฝ่ายปกครองอำเภอ เกษตรอำเภอ กศน.อำเภอ กลุ่มองค์กรสตรีอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกทบ.อำเภอ ร่วมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อ จำนวน 90 ตัว 🦋🦋  เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอแหลมสิงห์ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์  จันทบุรี

📣📣งานศิลป์ประดิษฐ์ผีเสื้อลายอัตลักษณ์ของอำเภอแหลมสิงห์ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวคิดของนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้ส่วนราชการ เอกชน กลุ่ม/องค์กร และประชาชนทุกอำเภอของจันทบุรีได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อ อำเภอละ 90 ตัว ตามลวดลายอัตลักษณ์ของแต่ละอำเภอ รวบรวมส่งให้จังหวัดจัดส่งไปร่วมกิจกรรมบริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพต่อไป

📸📝 ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

#Change for Good
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)