พจ.จันทบุรี นำทัพลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 

📢📢พจ.จันทบุรี นำทัพลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565

 

🗓วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม 2 ที่ว่าการอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

📌📌นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุดใจ พานทอง พัฒนาการอำเภอมะขาม ปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอผู้รับผิอชอบงานศูนย์ดำรงธรรม นางสาวชิดชนก ทวิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมะขาม สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการชีวิต การสร้างเข็มทิศชีวิต และแสวงหาทางออกในการบริหารจัดการหนี้กำหนดชำระในลักษณะของการรับผิดชอบเงินกู้ร่วมของกลุ่มสมาชิกที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน

 

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#CDD

#กรมการพัฒนาชุมชน

#Change For Good

 

🌈เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

 

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)