พช.จันทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2565

📣📣พช.จันทบุรี ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2565

🗓วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

📌📌นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

💢💢นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวจุรีภรณ์ เจริญเสียง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวพัชรี สีน้อย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด

📝การประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
📍ผลการดำเนินงานโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ที่ผ่านมา
📍แนวทางการเข้าร่วมจำหน่ายโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ปี 2565
📍จังหวัดนำเสนอการดำเนินงานโซนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง สนับสนุนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

✨️✨️โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
🔎ให้จังหวัดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้างเข้าร่วมจำหน่าย จังหวัดละไม่น้อยกว่า 5 หมู่บ้าน
🔎ให้จังหวัดจัดนิทรรศการขนาดเล็กเกี่ยวกับการดำเนินงานช้างป่าของจังหวัด ภายในบูทของจังหวัดในโชนหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
🔎แจ้งกลุ่มเป้าหมายแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือเสื้อคชานุรักษ์ /คนรักษ์ช้าง ตลอดการจัดงาน

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)