พช.จันทบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทมทุน โครงการวัดชุมชนสร้างสุข ขจัดความยากจน “ฅนแหลมสิงห์”

📢📢พช.จันทบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทมทุน โครงการวัดชุมชนสร้างสุข ขจัดความยากจน “ฅนแหลมสิงห์”

🗓วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ วัดบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

🔷️🔹️พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตำรวจเอกมนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนโครงการวัดชุมชนสร้างสุข ขจัดความยากจน “ฅนแหลมสิงห์”

📌📌โดยมี นายอดิศร สุทธิเลิศ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย (เจ้าคุณโคก หนอง นา) พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์ พระเถรานุเถระ พลตำรวจโทจรัล จิตเจือจุน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษตำรวจ พลตำรวจตรี นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอำเภอเเหลมสิงห์ พัฒนาการอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร และประชาชน เข้าร่วมพิธีด้วย ณ ศาลาการเปรียญวัดบางสระเก้า ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

🔎🔎ในการนี้ นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอแหลมสิงห์ กล่าวรายงานว่า การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทบทุน โครงการวัดชุมชนสร้างสุข ขจัดความยากจน “ฅนแหลมสิงห์” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ นำทุนทรัพย์ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในทุกเรื่อง ที่ประชาชนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งยอดรวมการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้ปัจจัยสบทบทุน 216,723 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)

#cdd
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good

💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”💢

📸📝 ภาพ/ข่าว… สำนักงานพัฒนาชุมชนจันทบุรี/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแหลมสิงห์

(Visited 1 times, 1 visits today)