ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

📝ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

🗓วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-8 พฤศจิกายน 2565 ในวัน เวลาราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 039-311565

(Visited 1 times, 1 visits today)