ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดจันทบุรี

📢📢ประกาศจังหวัดจันทบุรี📢📢

✨️✨️เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ จังหวัดจันทบุรี✨️✨️

💢💢 ซึ่งผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) จะเข้ารับการทดสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ (ห้องประชุม 2) ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)