📢📢 พช.จันทบุรี ต้อนรับท่านพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

📢📢 พช.จันทบุรี ต้อนรับท่านพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

🗓 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น.

💠💠 นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี เข้าพบและรายงานตัวกับนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี โดยได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ให้มาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี

💢 ในการนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับท่านพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

💢 ทั้งนี้ท่านพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีและศาลพระเจ้าตากสินมหาราช

📷 ภาพ/ข่าว : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
💢60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”💢

(Visited 1 times, 1 visits today)