พช.จันทบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2566 บูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00น. นายสันติ รังษิรุจิ รอ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรีเดินหน้ายกระดับโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธน [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พช.จันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเ [...]

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเอกชนดำเนินงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับค [...]

อ่านต่อ

ประกาศจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกจ้างเอกชนดำเนินการ (บุคคลธรรมดา)

ประกาศจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพุ่งเป้าทุกมิติอย่างยั่งยืน

พช.จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ [...]

อ่านต่อ