พช.จันทบุรี เข้าพบนมัสการพระเกจิอาจารย์ นัดนิมนต์จารแผ่นเงิน ทองแดง ทองเหลือง เพื่อนำไปหล่อพระพุทธรูปและเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่เหล่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

15 ตุลาคม 2564 /

17:04 น.

พช.จันทบุรี จับมือคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาประกอบอาหารในโรงครัวพระราชทานจังหวัดจันทบุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรี

14 ตุลาคม 2564 /

15:47 น.

พช.จันทบุรี ร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 ตุลาคม 2564 /

20:26 น.