พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO และเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน

📢📢พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครง [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2565

📢📢 พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทมทุน โครงการวัดชุมชนสร้างสุข ขจัดความยากจน “ฅนแหลมสิงห์”

📢📢พช.จันทบุรี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสบทมทุน โครงการ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 5/2565

📢📢พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและการยืนยันลูกหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์(Zoom Cloud Meeting)

📢📢พช.จันทบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบบัญชีเงิ [...]

อ่านต่อ

พช.จันทบุรี ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดจันทบุรี 

📢📢พช.จันทบุรี ประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการประเม [...]

อ่านต่อ