13 พฤษภาคม 2559 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย โดยมีนายวิษณุ ไมตรีรักษ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการคัดสรรฯ

14 พฤษภาคม 2559 /

21:41 น.

3 พฤษภาคม 2559 นายวิษณุ ไมตรีรักษ์ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมผู้ประกอบการ OTOP เพื่อชี้แจงแนวทางในการลงทะเบียนเข้ารับการคัดสรร หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559

03 พฤษภาคม 2559 /

16:11 น.