สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่ นำลายแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไท้เจ้าหญิง” ท้องทะเลไทย” และ”ป่าแดนใต้” ประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าใหม่

15 October 2021 /

13:15 น.