สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการลานสืบสานภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมเวทีประชาคมคัดเลือกภูมิปัญญาระดับจังหวัด” เพื่อคัดเลือกสุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด และเพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการคัดเลือก ดังนี้ ลำดับที่ 1 “คุณนายรุ่งเรือง” อัญมณีแห่งสายน้ำโดย บริษัท เอส เอส เอ็น เซล แอนด์ดิสทริบิวชั่น จำกัดลำดับที่ 2 ทุเรียนกวนชนิดแท่ง (Durian Bar)โดย จ๊าบผลไม้แปรรูปลำดับที่ 3น้ำมังคุดผสมลองกองโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอยลำดับที่ 4เสื่อกกสมุนไพรโดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื่อบ้านท่าแฉลบลำดับที่ 5ASEAN FREEDOMโดย เบสท์แอนด์บลูเจมส์ลำดับที่ 6หนึ่งในสยามโดย B&B Jewelryลำดับที่ 7ครีมนวดไพลผสมเถาเอ็นอ่อนโบราณโดย Dewa by Kunthepลำดับที่ 8ลูกสำรองชนิดแห้ง พร้อมชาหญ้าหวานโดย บริษัท จันทบุรีผลิตผลเครื่องดื่ม จำกัดลำดับที่ 9ผลไม้รวมกรอบโดย บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัดลำดับที่ 10 กุลเว่ไวน์ผลไม้โดย วิสาหกิจชุมชน กุลเว่ไวน์ผลไม้

(Visited 1 times, 1 visits today)