ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายอดิศร สุทธิเลิศ

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 กันยายน 2565 / 21.15 น.

พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการสร้างบ้านห่วงใยจากใจ GLO และเตรียมความพร้อมพิธีเปิดศูนย์ทอผ้าบ้านคลองบอน

📢📢พช.จันทบุรี ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครง [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์