ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายอดิศร สุทธิเลิศ

ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2565 / 18.00 น.

พช.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

📣📣พช.จันทบุรี เข้าร่วมการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำ [...]

23 พฤษภาคม 2565 / 17.54 น.

พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ตามโครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3/2565

📣📣📣พช.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบ [...]

22 พฤษภาคม 2565 / 10.05 น.

พช.จันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ลงพื้นที่ดูงานกลุ่มเครื่องสำอางสมุนไพร Dewa by Kunthep ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจันทบุรี

📣📣📣พช.จันทบุรี ต้อนรับคณะกรรมาธิการด้านการพาณิชย์และอุต [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์