ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดจันทบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

09 มกราคม 2566 / 11.09 น.

พช.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดจันทบุรีเดินหน้ายกระดับโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธน [...]

09 มกราคม 2566 / 10.36 น.

พช.จันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 ผ้าไทย ใส่ให้สนุก สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พช.จันทบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์